Biegi główne 5 i 10 km – ZAPISY

Biegi dzieci – ZAPISY 

 

OPŁATY:

Biegi dzieci 

opłata 10 zł

———-

Bieg główny – 10 km

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od daty jej uiszczenia i wynosi:

1) 40 zł –  do 17.06.2022 r.;

2) 50 zł – w przypadku opłaty, która zostanie uiszczona po 17.06.2022 r.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji do biegu w systemie bezpiecznych płatności online. O ile limit uczestników nie zostanie wyczerpany, można dokonać zapisu i wnieść opłatę startową gotówką w dniu biegu w biurze zawodów.

W dniu zawodów (25.06.2022 r.) opłatę startową będzie można wpłacić w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką!