Odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w dniu zawodów na terenie stadionu miejskiego (ul. Wspólna 12) w godz. 12:00-20:40. Osoby, które będą chciały odebrać pakiet startowy za inną osobę muszą posiadać jej upoważnienie oraz kserokopię dowodu osobistego do wglądu w biurze zawodów.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO