Startujemy z zapisami na IV Bieg Nocny Marek – 24.06.2017

Bieg główny 10 km – ZAPISY

Biegi dzieci – ZAPISY 

OPŁATY:

Biegi dzieci 

opłata 0 zł

———-

Bieg główny – 10 km

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od daty jej uiszczenia i wynosi:

1) 40 zł –  do 19.06.2017 r.;

2) 50 zł – w przypadku opłaty, która zostanie uiszczona po 19.06.2017 r.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji do biegu w systemie bezpiecznych płatności online. O ile limit uczestników nie zostanie wyczerpany, można dokonać zapisu i wnieść opłatę startową gotówką w dniu biegu w biurze zawodów.

W wyjątkowych przypadkach opłatę startową można również wnieść przelewem na rachunek Organizatora (Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze, ul Cisowa 4A; 05-270 Marki, numer rachunku: 81 8015 0004 0010 0869 2020 0001). W tytule przelewu należy wpisać: “Opłata startowa [imię, nazwisko]”. Po dokonaniu przelewu należy wysłać dane zawodnika (imię, nazwisko, datę urodzenia, klub, numer telefonu) na adres kontakt@entretiming.pl

W dniu 24.06.2017 r. opłatę startową będzie można wpłacić w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką.

Marsz Nordic Walking 5 km – ZAPISY

 ———-

Opłata startowa – 20 zł.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji do biegu w systemie bezpiecznych płatności online. O ile limit uczestników nie zostanie wyczerpany, można dokonać zapisu i wnieść opłatę startową gotówką w dniu biegu w biurze zawodów.

W wyjątkowych przypadkach opłatę startową można również wnieść przelewem na rachunek Organizatora (Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze, ul Cisowa 4A; 05-270 Marki, numer rachunku: 81 8015 0004 0010 0869 2020 0001). W tytule przelewu należy wpisać: “Opłata startowa NW [imię, nazwisko]”. Po dokonaniu przelewu należy wysłać dane zawodnika (imię, nazwisko, datę urodzenia, klub, numer telefonu) na adres kontakt@entretiming.pl.